serwis

Profesjonalny serwis techniczny urządzeń grzewczych.


Kotły gazowe

Czynności wykonywanie podczas przeglądu technicznego kotła z palnikiem gazowym

czyszczenie kotła i palnika z zanieczyszczeń i osadów metodą podciśnieniową
kontrola uszczelnienia drzwi kotła
kontrola elementów izolacji termicznej
kontrola szczelności hydraulicznej
kontrola szczelności przewodu spalinowego w pomieszczeniu kotłowni
demontaż elementów palnika
czyszczenie dyszy gazu, czyszczenie wkładu i komory filtra gazu
kontrola stanu technicznego elektrod i przewodów zapłonowych
sprawdzenie i regulacja odległości elektrod zapłonowych palnika
sprawdzenie i regulacja położenia tarczy spiętrzającej palnika
sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatu palnika
pomiar stopnia zużycia czujnika płomienia lub elektrod jonizacyjnych
pomiar ciśnienia gazu
regulacja palnika
pomiar ciśnienia gazów w komorze spalania
analiza spalin (palniki wentylatorowe)
kontrola funkcjonowania urządzeń zabezpieczających kocioł
kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki nakotłowej
kontrola szczelności drogi gazowej
sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych czynności


Kotły olejowe

Czynności wykonywanie podczas przegląd technicznego kotła z palnikiem olejowym

czyszczenie kotła i palnika z zanieczyszczeń i osadów metodą podciśnieniową
kontrola uszczelnienia drzwi kotła
kontrola elementów izolacji termicznej
kontrola szczelności hydraulicznej
kontrola szczelności przewodu spalinowego w pomieszczeniu kotłowni
demontaż elementów palnika
wymiana dyszy paliwa
wymiana wkładu filtra paliwa
kontrola stanu technicznego elektrod i przewodów zapłonowych
sprawdzenie i regulacja odległości elektrod zapłonowych palnika
sprawdzenie i regulacja położenia tarczy spiętrzającej palnika
sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatu palnika
pomiar stopnia zużycia czujnika płomienia
pomiar podciśnienia w instalacji olejowej
regulacja palnika
pomiar ciśnienia gazów w komorze spalania
analiza spalin
kontrola funkcjonowania urządzeń zabezpieczających kocioł
kontrola nastaw i funkcjonowania automatyki nakotłowej
sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych czynności


Uruchomienia

sprawdzenie, czy urządzenie zostało zamontowane zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami
wykonanie instalacji AKPiA
sprawdzenie instalacji paliwowej kotła
regulacja palnika
analiza spalin
regulacja układu sterującego
kontrola funkcjonowania zabezpieczeń
szkolenie obsługi
sporządzenie dokumentacji odbiorowej